Leven in LIEFDE


Inspiratie, verbinding, vreugde!

LIEFDE is

onvoorwaardelijke, altijd aanwezige en allesomvattende,

vrij zijnde, verbindende, inspirerende Goddelijke liefde!

LEVEN in LIEFDE

is liefde voelen,

door jezelf te verbinden met LIEFDE

Je authentieke zijn is Liefde.

Vrij zijnde, creatieve, onvoorwaardelijke Goddelijke liefde.

Je met je Echte zelf, LIEFDE, verbinden,

is zelf liefde te voelen in jou,

altijd en overal

is LEVEN in LIEFDE

Jij bent geliefd

Ben jij geliefd door Liefde.

Onvoorwaardelijke onbegrensde allesomvattende

Goddelijke Liefde heeft jou lief.

Is jouw eerste en altijd aanwezige overstijgende liefde,

altijd, waar en wanneer jij ook bent,

omvat Liefde jou.

Jij bent geliefd door Goddelijke Liefde.

Website Leveninliefde.nu

Meer over Leven in Liefde op de website leveninliefde.nl

 Leven in Liefde voelt fijn, vol inspiratie en vreugdevol.

Je voelt vrij om te zijn wie je Echt bent,

je vrij voelt om te doen wat goed voelt.

Je leeft vanuit gevoel, vanuit je intuïtie, vanuit je hart,

en je laat je niet leiden door wat anderen willen, of de maatschappij, of wat behoort.

Jij voelt; ‘Ja, ik mag er zijn, ik ben geliefd.

En ik ben vrij om mezelf in mijn talenten uit te drukken.’


Leven in Liefde is je zelf in liefde ontvangen.

Zowel je kwetsbaar zijn als je sterke kracht. Jezelf totaal ontvangen in al je ervaringen.

Is jezelf bewust worden van ‘Wie geloof ik dat ik ben? Mag ik zijn wie ik verlang te zijn?

Mag ik liefde voelen? Mag ik vreugde en vrij zijn voelen wanneer ik dit verlang?’

Jezelf liefdevol, oordeelloos en onvoorwaardelijk ontvangen.

Zo de wereld in stappen. Zo anderen ontmoeten.

Je liefde en vrij voelt in al je projecten, werk en relaties.

Liefde voelen in jou verbind jou met wie je Echt bent; Liefde.

En verbind je met anderen, dieren, de natuur, in liefde,

maakt je vrij, veilig en geeft overvloed.

Ik ontvang mezelf in Liefde.

In al wat ik ervaar en in al wat ik doe, denk en creëer,

is Leven in Liefde

OVERVLOED aan LIEFDE, kracht, zelfvertrouwen om al jouw wensen te vervullen!

Liefde OMVAT jou in HEEL jouw ZIJN

Liefde is ALOMVATTEND

Liefde is het RUIMST, is alomvattend.

Alles bevindt zich in haar.

Want zij is de bron,

vol creatiekracht,

creëert zijn liefdesvormen.

Zo ook jou als mens.

Liefde is al wat is

Hallo,

Ik hou van jou.

Met heel mijn zijn,

voel ik liefde,

verbind ik me met oordeelloze

Goddelijke Liefde,

In die liefde mag jij zijn

in Heel jouw Zijn.

Ben jij geliefd.


Ik hou van jou

Voel ik Goddelijke liefde

En in die liefde ben ik aanwezig, altijd, bij jou,

omvat liefde jou,

omarm ik jou,

om jouw te zien in HEEL jouw zijn,

geeft HELING.

Zie ik jou, in HEEL jouw ZIJN

Mag jij er zijn, jij doet er toe

In al wie je bent, met al je krachten en talenten, met

al je overtuigingen en emoties,

Ik hou van jou,

Aanwezig in LIEFDE

JIJ BENT GELIEFD.

Jij bent gewenst

om te zijn wie jij verlangt te zijn,

om te voelen in het gevoel wat jij verlangt te ervaren,

om liefde, vrij zijn, verbinding, inspiratie te geven,

op jouw authentieke manier,

met jouw originele krachten en talenten,

 geeft zingeving.

Zingeving,

is het geven van het gevoel waar jij zin in voelt.

Liefde, vrij zijn, schoonheid, verbinding, creativiteit

geeft betekenis, is zinvol, voelt fijn.

Mag jij stralen als de zon!

Meer inspiratie en bewustwording over Leven in LIEFDE

Podcast Leven in Liefde

Over spiritualiteit, persoonlijke ontwikkeling en bewustwording.

Vol inzichten en inspiratie voor jou om te leven in liefde, vreugde en geluk.

Aan de hand van onderwerpen deel ik over hoe te leven als spiritueel wezen,

hier op deze aarde, als mens, met alle uitdagingen van dien.

Over:

spiritualiteit en intuïtie, gevoel en verstand,

relaties met je geliefden, ouders, vrienden en je kinderen

gezondheid en ziekte, werk en missie,

hoog gevoeligheid en nog veel meer.

Website leveninliefde.nu

Meer over Leven in Liefde op de website Leven in Liefde