Krachtplek van Vrijheid

Voormalig concentratiekramp Vught


Kracht van Vrijheid

Het voormalig concentratiekamp Vugt is ligt

op een leylijn en is een Krachtplek

waar tegenstijdigheden zichtbaar worden.

Wie is goed en wie wordt er veroordeeld?

Het ligt aan welke kant van het touw je staat.

Beiden trekken aan het zelfde touw,

beiden zijn verbonden door het touw.

Hun verbinding is hun gemeenschappelijke verlangen, en op deze krachtplek is dat het bijdragen aan vrijheid.

Met welke kracht trekken zij aan het touw? Hoe gaan zij om met de situatie en de rol die zij spelen?

Ogenschijnlijk staan ze tegen over elkaar, maar beiden geven dezelfde krachten om het zelfde te bereiken: vrijheid.

Ik wil hen bedanken voor het laten zien van hun kracht, zodat ik deze kracht bewust mag ontvangen,

waardoor ik niemand hoef te veroordelen en zo ook bijdraag aan vrijheid.

Om mijn eerbied te tonen heb ik medailles gemaakt,

die ik plaats op de bijzondere plek

van voormalig concentratiekramp Vught,

waar nu een monument huist, een zware gevangenis is gevestigd, kazernes staan en woonoord Lunetten staat

voor de voormalige KNIL militairen en Molukkers.

Vlog

Dankbaar voor alle krachten die voelbaar zijn op deze krachtplek

Vlog over deze krachtplek, het terrein van voormalig concentratiekamp Vught,

vol tegenstellingen in het uiten van het verlangen naar vrijheid.

Dank ik iedereen met medailles voor het geven van hun krachten in het uiten van hun vrijheid.

Ontvangst Medaille

Draag ik een ontvangst medaille, om alle krachten

oordeel loos en onvoorwaardelijk te ontvangen.

Zowel van de militairen, Nazi, de gevangenis bewakers,

de joden, Roma, misdadigers,

verzetsstrijders en de KNIL militairen.

Want een ieder verlangt Ik doe er toe en een ieder geeft vrijheid op zijn eigen manier, met zijn eigen kracht.

En het ligt maar aan je eigen geloofsovertuiging, oordeel, mening wie je goed of slecht vindt.

Ik zeg Hallo! Totaal! Ik hou van jou!

Medaille van Doorzetting

Geef ik eerbied aan iedereen die heeft gehuisd in het concentratiekamp Vught

met de medaille van de kracht van doorzettingsvermogen.

Grote kracht die iedere speler heeft getoond en die ik mag ontvangen om vanuit daar mijn verlangen te geven en te realiseren.

Medaille van Slim

Medaille voor de kracht van SLIM zijn.

Want dat moet je zijn als je leeft in een concentratiekamp of/en gevangenis, zowel de bewakers als de gevangenen.

Slim om te focussen op jezelf, dat jij bijdraagt,

dat je voelt dat jouw leven zin heeft,

als jij met jouw kracht van slim zijn jezelf geeft,

dan voel je ik doe er toe! Dan ervaar je vrijheid!

Naast het monument van het concentratiekamp ligt de zwaar bewaakte gevangenis waardoor meteen de vraag oprijst:

Wanneer ben je een bewaker en

wanneer ben je een militair/nazi?

Beide bewakers van vrijheid.

Wanneer ben je een terrorist en

wanneer ben je een verzetsstrijder?

Beide vechters van vrijheid.

Medaille van Rust

Ik dank hen beide, de bewaker als de gevangene,

en ontvang hun kracht. De kracht van rust.

Rust heb je als bewaker, als militair, maar ook als gevangene. Rust om van binnenuit je rol op je te nemen.

Op deze krachtplek, in de barakken van concentratiekamp Vught, zijn na de Tweede Wereldoorlog, de KNIL militairen, vanuit Molukken gehuisvest. Zij zijn vrijheidsstrijders.

In Indonesiƫ vochten zij voor Nederland in ruil voor een vrij Molukken.

Echter de Nederlandse regering heeft ze niet bijgestaan in hun strijd voor zelfbeschikkingsrecht van de onafhankelijke Molukse staat.

Ze zijn naar Nederland gehaald en in de kleine concentratiekamp barakken geplaatst en ontslagen als militairen.

Medaille van Flexibiliteit

Eerst waren zij als militairen bewakers van vrijheid voor Nederland, daarna vechten zij voor zelfbeschikkingsrecht en vrij Molukken, waardoor Nederland ze juist zag als verzetsmensen, tegen werkers van vrijheid. Ja, zo kan je rol zo omgedraaid worden. Van held naar terrorist.

Daarvoor geef ik hen de medaille van de kracht van flexibiliteit.

Jezelf niet vasthouden aan je identiteit, aan je rol die je hebt, maar altijd uitgaan van jezelf, zelf je verlangen naar vrijheid en zelfbeschikkingsrecht geven. Flexibel zijn is wat zij, de bewoners van deze krachtplek, mij tonen.

Medaille van Open

Ook geef ik hen, de Molukkers, de medaille

voor de kracht van OPEN zijn.

Open in je hart blijven, ondanks in welke situatie

je ook bevindt.

Open in je verlangen naar vrijheid geven, open in liefde

en verbondenheid met elkaar voelen.

Ja, dat ondanks dat zij in concentratiekamp barakken verbleven, zij een sterke liefde en verbondenheid

voor elkaar voelen,

waardoor velen op deze plek zijn blijven wonen.

Het voormalige concentratiekamp is na de oorlog in gebruik genomen door de Nederlandse militairen en hebben de barakken omgebouwd tot kazernes en oefenterrein voor de militairen. In dit schiet-oefenterrein bevindt zich de Fusilladeplaats. Op deze plek zijn aan het eind van de tweede wereld oorlog verzetsmensen dood geschoten door de Nazi. Nu elk jaar worden er op 4 mei de doden herdacht van de tweede wereld oorlog.

De tegenstelling is hier zichtbaar, want wanneer is de kogel een brenger van vrijheid en wanneer is de kogel een vrijheidsbewaker? De ontvanger en de schutter van de kogel bepalen dit zelf. Hun verbinding is dat ze beide het zelfde verlangen, namelijk vrijheid. En hun daden zijn een teken van liefde om bij te dragen aan die vrijheid.

Medaille van Liefde

Ik dank hen voor het uiten van hun liefde met de medaille

van de kracht van lief zijn.

want met hun daden dragen zij bij, elk op hun eigen manier, aan het vervullen van hun eigen verlangen naar vrijheid.

Medaille van Vrij

Dank ik deze krachtplek met de medaille

voor de kracht van VRIJ zijn.

Vrij is wie we allen zijn,

want je vrij voelen huist in jou!

Vrij om te denken. Vrij om te verzinnen.

Vrij om te geloven.

Vrij om te houden van alles en iedereen.

Ja! Vrij! Dank je wel!

Dank je wel!