Ruimte in chaos. Het Corona-virus

Hallo,

Ben ik hier aanwezig, mag ik hier zijn, ben ik verbonden met God de Bron, verbonden met mijn hart, hou ik van mezelf, hou ik van jou, de aarde, de bomen, de lucht. Erken ik mezelf in wie ik ben, lief, intuïtief, creatief, verbonden met het Al. Geef ik mezelf, geef ik liefde, verbondenheid, open en nieuwsgierigheid. Mag ik jou ontvangen, in wie jij echt bent. Erken ik jou, als liefde en in éénheid.

Er vindt een shift plaats in de energie. Dit brengt chaos. Zoals het Corona-virus.

Het Corona-virus laat ons een spiegel zien van wat er nu speelt en hoe we ons kunnen ontwikkelen.

Het Corona-virus maakt ons bewust.

Bewust dat we allen één zijn. Er bestaat geen af gescheidenheid, dat toont het Corona-virus ons. Landgrenzen zijn irreëel, status is irreëel, jij daar en ik hier is irreëel. Wij zijn allen verbonden, wij zijn allen één. Elk gevoel van af gescheidenheid is een illusie. We mogen ons bewust worden dat we echt één zijn. Verbonden.

Hallo éénheid. Ben ik één met jou. Jij en ik zijn één. Verbonden is wie we zijn. Totaal.

Niet alleen zijn wij één met anderen, Jij bent ook één in jezelf. Jij bent Heel.

Het Corona-virus is een ziekte die de luchtwegen en de longen aantast. Wordt je echt ziek van het Corona-virus dan ontsteken de longen en wordt ademen een moeizaam proces.

De longen vullen zich dan met vocht. Vocht…zijn tranen van verdriet. Want het Corona-virus maakt ons bewust dat we uit balans zijn. Het toont ons, dat ademen, een bewustwordingsproces is van één wording met onszelf.

Ademen is een belangrijk proces. Want bij elke  in- en uitademing maak je contact met jezelf.

Bij de inademing ga je met je aandacht van buiten naar binnen, naar jezelf toe, je kern: je ontvangt jezelf. Je vult jezelf, door met je bewustzijn te focussen op jezelf.

Bij de uitademing ga je van binnen naar buiten toe en geef je van uit je kern jezelf. Wat jij geeft, draag je uit naar buiten toe.

Ademen is een continu proces van ontvangen en geven van jezelf.

Bij elke ademhaling mag jij aanwezig zijn, focussen op jezelf.

Vraag jezelf bij elke inademing: ‘Wie ben ik echt?’ Ontvang jezelf wie je echt bent, ongeacht baan, bezit, consumptie en vermaak. (Want al die dingen daar heb je nu toch geen toegang toe.)

Vanuit je kern ben je echt, in  verbinding met God de Bron, je intuïtie, je hart en je creativiteit. (Je kern is te voelen, in je buik bij je navel, als je er diep en bewust naar toe inademt.) Ontvang jezelf.

Het pure ademen van zuurstof om te leven, is om je zelf te ontvangen, het inademen, en juist ook het uitademen: in wat je geeft en waar je aan bij draagt.

Nu in deze tijd zijn we meer gefocust op de buitenwereld en wat de buitenwereld ons kan geven, of wat we vinden waar we recht op hebben of wat wij willen/eisen van de buiten wereld.

Het geven, van wie wij zijn, is nu vaak zó ondergeschikt aan het willen, dat we amper nog weten wie we echt zijn en wat we kunnen geven. Jezelf geven vanuit je kern is geven van kracht, liefde, aandacht, creativiteit, verbondenheid.

Nu in deze tijd wordt er gevraagd van je om, bij elke uitademing, deze vraag aan jezelf te stellen: ‘Welke kracht geef ik?’ ‘Waar draag ik aan bij? ‘

Waar jij aandacht aan schenkt, wat jij doet en wat jij consumeert dat zal groeien, daar draag je aan bij, dat zal vermeerderen.

Nu het Coronavirus geeft ons de tijd en ruimte om naar binnen te gaan, letterlijk in ons huis, zonder afleiding, om ons bezig te houden met die vragen.

Om ons opnieuw af te stemmen op de natuurlijke beweging van ontvangen en geven, die onze ademhaling toont.

Geven mag jij vanuit wie je echt bent. Jij bent liefde, verbondenheid, creativiteit. ‘Hoe mag je dit geven aan jezelf en aan anderen?’ Zoveel vragen zijn er nu, zoveel zorgen en chaos. Van jou wordt er nu gevraagd: ‘Wat mag je geven vanuit je kern? Vanuit je hart? Vanuit je creativiteit?’

Draag bij!

Er vind een shift plaats, een energieverschuiving. Verandering, waaraan jij bijdraagt daar zal de verandering naar toe bewegen.

Mag je bang zijn? Ja. Ontvang je angst, voel die. Ril. We kunnen er nu niet meer omheen. Er is geen verzekering die je dekt tegen Corona.

Mag je verdrietig zijn? Ja. Ontvang het verdriet. Huil. Wat dit huilen toont jouw liefde. Liefde voor jezelf, je leven en je mede mens.

Mag je boos zijn? Ja. Misschien is je werkt gestopt, je concert gaat niet door…. Voel de boosheid en stamp. Welk gevoel zouden die dingen jou geven? Welk gevoel geeft een concert jou? Vrijheid, vreugde liefde, eenheid? Voel dat gevoel. Geef dat aan jezelf. Je hebt geen externe dingen nodig om jouw gelukkig te maken, al dat geluk bevindt zich al in jou. Maak contact met dat gevoel.

Ja, je moet het nu zelf doen.

Dat is de shift.

We zijn te ver uit elkaar gedreven van in- en uitademing. Behoeftigheid van buitenaf bevredigen. Nu, jij bent heel! Je hebt niets van buiten nodig om tevreden, vrij, liefdevol en verbonden te zijn. Want dat is wie jij van oorsprong bent.

Wordt je bewust van de éénheid met anderen, de wereld en jezelf, door jezelf te ontvangen en jezelf te geven, want dat is de spiegel die het Corona-virus ons voorhoudt.

Hallo Al,

vol liefde mag ik hier zijn,

ben ik aanwezig,

paraat,

in contact met mezelf,

om te ontvangen en te geven,

wie ik echt ben.

Liefde, verbondenheid en éénheid.

Ben ik verbonden met jou,

In liefde, verbondenheid en éénheid.

Mogen wij hier zijn.

Dank je wel!

Leave your comment